Sveigjanleiki í útkallsskipulagi

Brunavarnir Árnessýslu

Skipulag á vettvangi og hins vegar skipulag í aðgerðastjórnstöð. Útkallsskipulag BÁ er sveigjanlegt og stöður á vettvangi og í aðgerðastjórnstöð eru mannaðar eftir því sem eðli og umfang atburða kallar á. Samkvæmt lögum stjórnar slökkviliðsstjóri aðgerðum slökkviliðs. Æðstu stjórnendur liðsins skiptast á um að vera á bakvakt slökkviliðsstjóra. Slökkviliðsstjóri ákveður aðkomu sína að vettvangsstjórnun m.t.t. eðlis og umfangs atburðanna. Hann er ýmist á vettvangi, og þá alltaf í hvítu vesti, eða í aðgerðastjórnstöð.

Aðalstöð BÁ er á Selfossi, en auk þess eru sex útstöðvar. Selfossstöðin er jafnframt miðlæg birgðastöð með umfram búnað fyrir alla sýsluna. Við hverja útstöð starfar varðstjóri sem stýrir vettvangi á sínu svæði, í umboði slökkviliðsstjóra. Í útkalli er bakvakt slökkviliðsstjóra í sambandi við varðstjóra útkalls eins og þörf krefur. Varðstjórar á Selfossstöðinni ganga bakvaktir og styðja við varðstjóra annarra svæða eftir því sem þarf. Varðstjóra má þekkja á rauðum hjálmi og rauðu vesti.

Við minni útköll, t.d. að slökkva elda í ruslagámum, dugar að kalla út varðstjóra á vettvang, sem er síðan í sambandi við bakvakt slökkviliðsstjóra eftir þörfum.

Í aðgerðastjórnun í stjórnstöð felast fjórir verkþættir: Stjórnun, Áætlanir, Bjargir og Framkvæmd. Vegna ábyrgðar slökkviliðsstjóra falla allir verkþættirnir undir hans stjórn, en hann getur útdeilt verkefnum til annarra, eftir því sem umfang aðgerðanna stækkar. Þannig skapast sveigjanleiki í útkallsskipulagi BÁ.

Við það sem kalla mætti hefðbundin útköll er mönnuð starfsstöð sem kallast 100kall. 100kallinn vinnur í stjórnstöð aðgerða á Selfossi og sinnir verkþáttunum Bjargir og Framkvæmd. 100kallinn fylgist með fjarskiptum, skráir atburðarásina í þar til gerðan aðgerðagrunn, sinnir beiðnum frá varðstjóra á vettvangi og er í sambandi við bakvakt slökkviliðsstjóra eftir þörfum. Álagið á 100kallinn er að öllu jöfnu mest í upphafi aðgerðanna þegar verið er að tryggja að nægur mannskapur sé kallaður til og að réttur búnaður sé sendur á vettvang frá starfsstöðvunum. 100kallinn er til taks fyrir varðstjóra á vettvangi og bakvakt slökkviliðsstjóra alla aðgerðina, t.d. til að senda frekari búnað eða hafa samband við aðila sem eru mikilvægir vegna aðgerðanna á vettvangi. Við hefðbundnar aðgerðir vinnur 100kallinn í „búrinu“ á slökkvistöðinni.

Við stærri atburði, sérstaklega þá sem eru umfangsmiklir, taka langan tíma og/eða gerast sjaldan, getur bakvakt slökkviliðstjóra látið manna stöðuna Áætlanir til að aðstoða sig við að halda utan um upplýsingar og áætlanagerð. Áætlanir vinnur að stöðuyfirlitum, nær í upplýsingar sem gætu gagnast aðgerðunum, tekur þátt í upplýsingamiðlun til aðila út fyrir BÁ, og fleira til að styðja við bakvakt slökkviliðstjóra, eftir því sem þörf krefur. Við slíkar aðstæður vinnur 100kallinn og liðsmenn Áætlunar í aðgerðarstjórnsal í Björgunarmiðstöðunni á Selfossi.

Slökkvilið vinna í nánu samstarfi við aðra viðbragðsaðila, svo sem lögreglu, sjúkraflutninga, björgunarsveitir, Rauða krossinn og starfsmenn sveitarfélaga. Í húsi Björgunarmiðstöðvarinnar á Selfossi er starfrækt aðgerðastjórnstöð almannavarna fyrir Suðurland, sem er virkjuð í almannavarnaástandi. Aðstaðan er mjög góð fyrir samhæfingu aðgerða og er oft nýtt af viðbragðsaðilum þótt ekki hafi verið lýst yfir almannavarnastigi.

Slökkvi- og björgunarstörf

Vertu með

Eldvarnaeftirlit

  • Kynning (efni í smíðum)
  • Tilgangur (efni í smíðum)
  • Lög og reglugerðir
  • Skjalfesting öryggis (efni í smíðum)

Eftirlitsáætlun

Þjónusta

Námskeið

  • Slökkvitæki (efni í smíðum)
  • Rýmingar (efni í smíðum)

Fróðleikur

Heimsóknir